KS KURVE

Device

Pod

Product Reviews

  • ไขข้อข้องใจ! อุปกรณ์ Relx Zero กับ Relx Infinity ต่างกันอย่างไร?

ไขข้อข้องใจ! อุปกรณ์ Relx Zero กับ Relx Infinity ต่างกันอย่างไร?

ในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการบริโภคนิโคตินได้ถูกพัฒนาและผลิตออกมามากมายหลายๆ แบรนด์ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคก็คืออุปกรณ์ Relx นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม Relx นั้นก็มีแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน [...]