KS KURVE

Device

Pod

Product Reviews

  • มือใหม่ต้องรู้! บุหรี่ไฟฟ้า Relx มีหลักการใช้งานอย่างไร?

มือใหม่ต้องรู้! บุหรี่ไฟฟ้า Relx มีหลักการใช้งานอย่างไร?

การใช้นวัตกรรมทางเลือกใหม่อย่างบุหรี่ไฟฟ้า เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น เช่น บุหรี่ไฟฟ้า Relx หรือ Kardinal Stick ซึ่งนอกจากจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเลิกสูบบุหรี่มวนแบบปกติและยังดีต่อสุขภาพแล้วนั้น Relx [...]