ไขข้อข้องใจ! อุปกรณ์ Relx Zero กับ Relx Infinity ต่างกันอย่างไร?

ในปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าในการบริโภคนิโคตินได้ถูกพัฒนาและผลิตออกมามากมายหลายๆ แบรนด์ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคก็คืออุปกรณ์ Relx นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม Relx นั้นก็มีแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน ได้แก่ Relx Zero และ Relx Infinity เป็นเหตุที่ทำให้หลายท่านสงสัยว่าทั้งสองแบบนั้นมีความเหมือนหรือมีข้อแตกต่างอย่างไร?